Welkom bij Verhofstadt Security Service

Opgeleid persoon brandmeldinstallatie
Beheerder brandmeldinstallatie

Beheerder brandmeldinstallatie

Bedrijven zijn volgens de NEN 2654 verplicht hun gecertificeerde brandmeldinstallatie (BMI) maandelijks te laten controleren. Een jaarlijkse controle door de installateur, is niet voldoende om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien uw pand een van de onderstaande gebruikersfuncties heeft met een brandmeldinstallatie (BMI), dan is de NEN 2654 voor u van toepassing!

 • Kantoor
 • Industrieel object
 • Hotel
 • Bejaardencentrum
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Bijeenkomst
 • Parkeergarage
 • Winkel
 • Sport

Wat is de NEN 2654?

De NEN 2654 geeft specifieke richtlijnen voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties in gebouwen.
Geldt de NEN 2654 voor uw brandmeldinstallatie en zo ja, wat betekent dit voor uw organisatie?
Volgens de richtlijnen voor het beheer, de controle en het onderhoud is het onderstaande per jaar noodzakelijk:

 • Een goed bijgehouden logboek
 • 9x  – maandelijks controle.
 • 2x  – 4-maandelijkse controle.
 • 1x  Jaarlijks onderhoud door uw erkende installateur.

Beheerder brandmeldinstallatie

Om een brandmeldinstallatie te mogen controleren, moet hiervoor een persoon zijn opgeleid! Volgens het programma van eisen, dient de persoon de opleiding “beheerder brandmeldinstallaties (BBMI)” te hebben behaald. Deze opleiding zorgt ervoor dat er veilig en verantwoord met een brandmeldinstallatie wordt gewerkt.

Waarom uitbesteden?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zelf iemand hiervoor wil opleiden. De praktijk leert dat eigen mensen, na verloop van tijd minder aandacht geven aan de controles. Het gevolg hiervan is dat de werking van het systeem niet structureel wordt gecontroleerd. Ook wordt het bijhouden van het logboek na verloop van tijd vergeten. Indien er dan na een calamiteit een onderzoek wordt ingesteld, kan het logboek worden opgevraagd. Ook moet onderzoek uitwijzen of er sprake is van nalatigheid. Indien u dan de verplichte controles niet heeft uitgevoerd, bent u hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

Door het uitbesteden van uw controles aan VSS Security, voorkomt u deze nalatigheid. VSS Security beschikt over ervaren medewerkers. Ook hebben wij de juiste middelen om uw systeem veilig te kunnen controleren. Heel nauwkeurig houden wij uw logboek bij, en zorgen wij voor een digitale back-up. Zo weet u met een gerust hart, dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet.
Wij werken met een maandplanning die gekoppeld wordt aan een maximaal aantal te inspecteren locaties en vaste medewerkers.
Hierdoor werken we heel efficiënt, waardoor we een scherp tarief kunnen aanbieden.
De controle kan in overleg ook buiten uw werktijden of openstelling worden uitgevoerd mits u ook de alarmopvolging ook bij VSS Security heeft onder gebracht.

Lees meer over brandmeldinstallatie (Bron Wikipedia)

Handmelder van een brandmeldsysteem

Uw brandmeldinstallatie in topconditie?

Nalatigheid voorkomen? Voor € 1,90 per dag is alles goed geregeld!
Geef een tijdstip aan waneer we u kunnen bellen