Welkom bij Verhofstadt Security Service

Uw bewakingspartner in de regio Oost-Brabant!

Alarmopvolging

Alarmopvolging is een vorm van beveiliging waarbij er een beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld om naar het pand te gaan als er een alarmmelding binnenkomt. Eventuele schade blijft hierdoor beperkt doordat de beveiliger snel een alarmmelding opvolgt en alle benodigde maatregelen in gang zet.

Verschillende soorten meldingen

Alarmopvolging wordt ingezet bij bedrijven en particulieren om er voor te zorgen dat er snel gereageerd wordt als er een inbraak of andere ongewenste gebeurtenis plaatsvindt. Er kunnen verschillende soorten meldingen voorkomen zoals een:

  • inbraakmelding
  • brandmeldingen
  • technische storingen

Wanneer een van de bovenstaande meldingen zich voordoen, dan gaat er altijd iemand bij uw pand kijken.

Snelle reactie bij alarm

Een goede alarmopvolging is van cruciaal belang voor het succesvol beveiligen van uw pand. In geval van alarm wilt u dat er snel iemand ter plaatse is om te bepalen of het om een loos alarm gaat of dat er echt iets aan de hand is. De snelheid waarmee een alarmmelding wordt opvolgt, kan zorgen dat de schade beperkt blijft.

Waarom gebruik maken van professionele alarmopvolging?

Door het inschakelen van een beveiligingsbedrijf worden verdachte personen afschrikt. Daarnaast weten de medewerkers van het beveiligingsbedrijf hoe zij moeten handelen bij elke alarmsoort.

Professionele alarmopvolging

Professionele alarmopvolging is voor maximale beveiliging onmisbaar als aanvullende veiligheidsmaatregel op uw alarmsysteem. Alarmopvolging wordt uitgevoerd door onze surveillancedienst en is dus alle dagen van de week 24 uur operationeel. De alarmcentrale staat 24 uur per dag in contact met onze surveillanten op de weg. Bij een alarmsignaal van uw alarmsysteem wordt direct de dichtstbijzijnde surveillant geïnstrueerd. Zo wordt elke alarmmelding binnen zeer korte tijd opgevolgd.

Hoe alarmopvolging in zijn werk gaat

Zodra uw alarmsysteem een alarmmelding afgeeft komt deze binnen bij de meldkamer waarop u bent aangesloten. De centrale geeft aan de surveillant de locatie en het type alarm door. Afhankelijk van de met u gemaakte afspraken met betrekking tot opvolging, begeeft de surveillant zich naar de locatie. Als er aanwijzingen zijn dat er sprake is van inbraak, dan wordt ook de politie gewaarschuwd als onderdeel van de alarmopvolging.

Uiteraard kunt u zelf ook een surveillant aansturen als u via een app een melding binnenkrijgt of een verdachte situatie ziet op uw camera’s.

De richtlijnen voor de werkwijze van de surveillant zijn strak. Hij inspecteert het pand, controleert op inbraakschade en de aanwezigheid van verdachte personen. Zijn er geen aanwijzingen voor inbraak, dan betreedt de surveillant (indien mogelijk) het pand en controleert het alarmsysteem. Hierbij wordt de oorzaak van het alarm onderzocht, het alarm uitgeschakeld en het pand afgesloten. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd met de meldkamer.

Is er inbraakschade of zijn er aanwijzingen dat zich verdachte personen in het pand bevinden, dan neemt de mobiele surveillant direct contact op met de politie. Hij handelt volgens de richtlijnen en instructies van de politie en betreedt het pand nooit alleen. Hij overlegt zo nodig met een door u aangewezen contactpersoon en begeleidt eventueel de reparatie van ramen en deuren. Pas als de politie het pand heeft vrijgegeven en alles is afgesloten, schakelt de surveillant het alarm weer in.

De terugkoppeling van de alarmmelding wordt doorgegeven aan uw meldkamer, maar ook aan u als eigenaar van het pand door middel van een rapportage per e-mail.

Alarmmeldingen inzichtelijk via web portal

Via het web portal van VSS Security heeft u inzicht in de beveiliging van uw objecten en de afhandeling van alarmopvolgingen. Beveiligingscodes, protocollen, afspraken, rapportages; alles is voor u beschikbaar en in te zien via de klant portal.

Gewaarborgde kwaliteit van de alarmopvolgingsdienst

Het mag duidelijk zijn dat het belangrijk is om de kwaliteit van de alarmopvolging en uw tevredenheid over onze service te waarborgen. Voor die reden toetsen wij doormiddel van een regelmatige klanttevredenheidsonderzoek of onze dienstverlening voldoet aan de verwachtingen die onze klanten van een alarmopvolgingsdienst verwachten.

Om de kwaliteit van de onze dienstverlening nog beter te kunnen garanderen streeft VSS Security er naar om  zich op het gebied van veiligheid, kwaliteit, regelgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dit komt onder meer tot uiting in de verschillende erkenningen en certificering.

Alarmopvolging voor particulieren

Uw woning is de plek bij uitstek waar u zich veilig wilt voelen. U wilt zorgeloos in slaap kunnen vallen of op vakantie kunnen gaan. Met het idee dat u, uw gezinsleden en uw eigendommen veilig zijn. Uiteraard doet u uw best om inbraak te voorkomen. Inbraakpreventie is daarom de eerste stap die u kunt zetten. Maar mocht er dan tóch iets vervelends gebeuren, dan wilt u dat er direct hulp ter plaatse komt. Wij staan voor u klaar met directe alarmopvolging en professionele beveiligingsmedewerkers, in duidelijk herkenbare surveillanceauto’s.  Een rustgevend idee en een veilig gevoel. Daar doen we het voor.

24-uurs alarmopvolging

Wanneer u uw alarmsysteem aansluit een alarmcentrale, worden wij bij ieder alarm op de hoogte gebracht. En vanzelfsprekend komen we direct in actie. Bij een melding begeeft de dichtstbijzijnde surveillant zich zo snel mogelijk naar uw woning om de oorzaak van de melding te onderzoeken. Gaat het om een loos alarm? Dan het alarmsysteem. Bij gevaar zal de beveiligingsbeambte direct de politie inschakelen. Als u dat wilt, kunnen onze medewerkers ter plaatse glas- of breekschade verhelpen. En wanneer onze mensen weer vertrekken, laten zij de locatie vanzelfsprekend weer veilig achter.

Waarom alarmopvolging een goed idee is

Midden in de nacht gewekt worden? Daar heeft u vast geen zin in. Kiest u ervoor om zelf uw meldingen af te handelen, kan het in het ergste geval zo zijn dat u meerdere keren per nacht uit uw bed moet gaan om te reageren op een meldingen. Laat daarom de meldingen over aan beveiligingspersoneel. Zo weet u zeker dat alle meldingen vakkundig worden afgehandeld. En u wordt altijd op de hoogte gebracht van de bevindingen. Alarmopvolging werkt daarnaast preventief omdat door stickers op uw ramen en deuren, inbrekers kunnen zien dat u bent aangesloten bij een beveiligingsbedrijf.

 

Wat we u bieden:

  • Advies op maat
  • Professionele alarmopvolging
  • Zorgeloos op vakantie met onze vakantieservice
  • 24-uur bemande alarmcentrale
  • Surveillance
  • Snelle en professionele opvolging bij alarm
  • Heldere rapportages