Wat doet u als uw alarm afgaat?

Gaat u bij een alarm van uw bedrijfspand zelf poolshoogte nemen?
Ga niet zelf de held uithangen! Besteed uw alarmopvolging deskundig uit aan VSS Security.

Alarmopvolging van VSS Security!

Indien uw alarm afgaat sturen wij snel een surveillant aan. Hij controleert het pand aan de buitenzijde op aanwezige inbraakschade. Eenmaal binnen handelt de surveillant de melding af, volgens het vooraf overeengekomen protocol. Bij bijzonderheden zorgt de surveillant direct voor de nodige vervolgacties. Deze kunnen bestaan uit het informeren van een contactpersoon, politie, brandweer of bijvoorbeeld het inschakelen van een glaszetter.

Van iedere alarmopvolging stellen wij een duidelijk rapport op van de bevindingen en handelingen. Tijdens de afhandeling van de melding zenden wij direct het volledige rapport per e-mail. Dagelijks controleren wij, of de uitgevoerde alarmopvolgingen correct zijn uitgevoerd. Dit doen wij aan de hand van diverse maatstaven, zoals responssnelheid en dienstuitvoering om zo kwaliteit te waarborgen.

Snelle alarmopvolging door unieke GPS koppeling!

Middels een unieke GPS koppeling worden brand- of inbraakalarmen via de alarmcentrale automatisch ingeschoten in het dichtstbijzijnde voertuig. De dichtstbijzijnde surveillant ontvangt digitaal alle informatie en de navigatie is direct ingesteld. Doormiddel van deze moderne koppeling ontstaat er een grote tijdwinst aan de voorkant van een brand- of inbraakalarm!

Momenteel hebben wij met de hiernavolgende particuliere alarmcentrales deze moderne koppeling:

 • SMC alarmcentrale
 • Stanley alarmcentrale
 • Securitas Alert Service
 • NVD alarmcentrale

Voordelen van alarmopvolging met GPS koppeling.

 1. Snelle aanrijtijden doordat de dichtstbijzijnde surveillant ter plaatse gaat.
 2. Navigatie is direct gereed.
 3. Alle informatie wordt digitaal over en weer uitgewisseld met de alarmcentrale.
 4. Inschakelstatus wordt digitaal opgevraagd zodat de surveillant sneller met vervolg is.
 5. Klant heeft inzicht in de daadwerkelijke responstijden.

Ontzorging!

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die u treft, kan er altijd worden ingebroken of andere schade ontstaan. De schade kan variëren van ruitschade tot storm- en waterschade. Dergelijke calamiteiten doen zich vaak voor op momenten waarop u dat het minst verwacht. Het is dan lastig om snel adequate maatregelen te treffen. Onze surveillant blijft aanwezig totdat uw pand weer veilig is en regelt de afdichting en schadeherstel voor u.

Diensten combineren met alarmopvolging!

Als uw alarmopvolger zijn wij in staat gecombineerde diensten uit te voeren:

 • Het openen en afsluiten van uw bedrijf, op de meest uiteenlopende tijdstippen.
 • Interne- en externe rondes.
 • Maandelijkse BMI-controles op tijden dat het uw primaire proces niet verstoort. U bent hierdoor altijd goed gedocumenteerd waarmee u aan alle wettelijke eisen voldoet.

Kostenbesparing middels een klantenportaal:

In onze online klantenportaal kunt u alle verrichte werkzaamheden duidelijk terugvinden. Ook kunt u hiermee monitoren, zodat u de beveiliging van uw pand verder kan aanscherpen en het aantal nodeloze meldingen kan verminderen. Zeker als u meerdere panden met een alarmsysteem in beheer hebt levert ons online klantenportaal extra voordelen. Samen kunnen we zo onnodige meldingen en wellicht zelfs inbraken voorkomen.

Voor een vertrouwd gevoel van veiligheid, besteedt u uw alarmopvolging professioneel uit aan VSS Security. Alleen dan bent u 24 uur per dag verzekert van snelle alarmopvolging!

VSS Security zoekt collega's

Pin It on Pinterest

Share This